Listy PPW

W związku z nowelizacją przepisów akcyzowych na pośredniczącym podmiocie węglowym spoczywa obowiązek zidentyfikowania podmiotu, który od niego zakupuje węgiel. W związku z powyższym Izba udostępniła swoim członkom możliwość sprawdzania archiwalnych publikacji listy...

Nowy wzór pisma

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przekazujemy Państwu do wykorzystania wzór informacji jaką należy złożyć w Urzędzie Celnym w zakresie rozszerzenia zgłoszenia o zamiarze podjęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy....

Wykaz obowiązujących aktów prawnych

20 września 2013 weszły w życie nowe regulacje w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym. Wykaz obowiązujacych aktów prawnych znajdziecie Państwo tutaj. Wszyscy uczestnicy szkoleń organizowanych przez Izbę otrzymają w najbliszym czasie wyciąg z...