Kierunek Rządu – Gospodarka Niskoemisyjna. IZBA Broni Węgla

27 marca 2015 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przy współudziale Ministra Gospodarki odbyło się III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej – „Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”. Otwierając konferencję minister Maria Wasiak powiedziała:...

Rynek węgla w Radiowej Jedynce

12 marca 2015 roku w porannej audycji pierwszego programu Polskiego Radia wyemitowano rozmowę z Prezesem Izby Adamem Gorszanów dotyczącą bieżącej sytuacji na rynku węgla w Polsce i preferencji konsumentów w tym zakresie. Wywiadu można posłuchać klikając: Jedynka...

Program Poprawy Powietrza wyeliminuje węgiel

Rozpoczęły się konsultacje dla Krajowego Programu Ochrony Powietrza przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. Ten dokument w sposób jednoznaczny określa węgiel kamienny jako przyczynę nadmiernej emisji w Polsce – „za obecny stan jakości powietrza odpowiedzialna...

Udana akcja ekologiczna Izby

Zarząd Izby otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, potwierdzenie swojej pozytywnej oceny akcji, którą wspólnie przeprowadzono (pismo w załączeniu poniżej). Akcja PALĄC ŚMIECI – TRUJESZ DZIECI służąca podniesieniu...