Przewozy: rekordowe wyniki PKP Cargo po trzech kwartałach 2017 r.

Przewozy: rekordowe wyniki PKP Cargo po trzech kwartałach 2017 r. – nettg.pl – portal górniczy Od stycznia do końca września tego roku zysk skonsolidowany netto w PKP Cargo wyniósł prawie 52 mln zł wobec ponad 200 mln straty rok wcześniej – podała...

Ile zapłaci Polska za zmiany w unijnym systemie handlu emisjami ETS?

Ile zapłaci Polska za zmiany w unijnym systemie handlu emisjami ETS? Należy wyraźnie podkreślić, że całkowite koszty zakupu uprawnień do emisji dla polskiej elektroenergetyki szacujemy na ok. 130 mld zł, a więc wydatki na zakup uprawnień istotnie przewyższą środki...