Jak Polacy radzą sobie ze smogiem? Nie radzą sobie

Jak Polacy radzą sobie ze smogiem? Nie radzą sobie Wiosną CBOS wydał raport z badań „Jak Polacy radzą sobie ze smogiem?”. To rzadka okazja, by z poważnego i niezależnego źródła dowiedzieć się, jak wygląda rzeczywistość i realne efekty „walki ze...

Nowe obowiązki dla sprzedawców węgla już od 12 września

Zaczęło się odliczanie dni do wejście w życie przepisów dotyczących norm jakości dla węgla i pozostałych paliw stałych. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej...

Górnicza Solidarność: te zmiany powinny być wycofane

Górnicza Solidarność: te zmiany powinny być wycofane Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność sprzeciwiają się zmianom w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o...

Normy Jakości Węgla: ustawa zacznie obowiązywać 12/09/2018.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej została dziś opublikowana w dzienniku ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018, pozycja 1654 –...

Sprzedawcy mocno zaniepokojeni: w handlu węglem może nastąpić paraliż

Sprzedawcy mocno zaniepokojeni: w handlu węglem może nastąpić paraliż Metody badania poszczególnych parametrów węgla obarczone są pewnym błędem. W rezultacie, sprzedawcy paliw stałych nie są w stanie określić parametrów sprzedawanego węgla z precyzją wymaganą przez...