Gwarantowana cena tony węgla i rekompensaty dla sprzedawców

Gwarantowana cena tony węgla i rekompensaty dla sprzedawców

Alert: Gwarantowana cena tony węgla i rekompensaty dla sprzedawców Sejm 23 czerwca 2022 r. uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Jest to odpowiedź rządu na kryzys...
Przerwy w dostawach energii coraz bardziej prawdopodobne!

Przerwy w dostawach energii coraz bardziej prawdopodobne!

W najbliższym czasie może zabraknąć nam energii – ostrzega prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Pan Janusz Olszowski. Powodem takiego stanu rzeczy są braki węgla i brak potencjału do szybkiego zwiększenia jego produkcji. Zdaniem prezesa GIPH szybkie...
Embargo na rosyjski węgiel uderza w branżę budowlaną

Embargo na rosyjski węgiel uderza w branżę budowlaną

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD wystosowało powtórny już apel do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie bezpieczeństwa branży małych producentów ceramiki budowlanej. Branża doświadcza bowiem drastycznych skutków zapaści związanej z...
Unia Europejska wprowadzi zakaz ogrzewania gazem!

Unia Europejska wprowadzi zakaz ogrzewania gazem!

Komisja Europejska chce całkowitego zakazu ogrzewania gazem! To założenia do pakietu Fit for 55, który ma realizować cele unijnej polityki klimatycznej. Zakaz miałby obowiązywać dla nowych budynków już od 2027 roku, a dla modernizowanych od 2030 roku. Propozycja...