Częściowe zawieszenie wymogów jakościowych dla paliw stałych

Częściowe zawieszenie wymogów jakościowych dla paliw stałych

28 czerwca 2022 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska wprowadzające odstąpienie od stosowania norm jakości dla paliw stałych. Ustawa regulująca system monitorowania i kontrolowania jakości paliw przewiduje taką możliwość w przypadku...