Niemal 30 tysięcy ton węgla zalega na gminnych składach

Niemal 30 tysięcy ton węgla zalega na gminnych składach

Niemal 30 tysięcy ton węgla, którego nikt nie chce, zalega wciąż na składach gmin w całym kraju. Problem ciągnie się od dawna i do tej pory nikt nie potrafił skutecznie go rozwiązać. Węgiel, którego nie mogą pozbyć się samorządy, jest pozostałością po akcji...
Światowe wydobycie i konsumpcja węgla biją historyczne rekordy!

Światowe wydobycie i konsumpcja węgla biją historyczne rekordy!

Choć w Polsce i Europie wydobycie i konsumpcja węgla w ostatnich latach spadają, to w skali globalnej nigdy nie miały się lepiej. Rok 2023 był absolutnie rekordowym, jeśli chodzi o wzrosty wydobycia i konsumpcji węgla na świecie, głównie za sprawą takich krajów jak...
Spada produkcja energii z węgla w Unii Europejskiej

Spada produkcja energii z węgla w Unii Europejskiej

W 2023 roku elektrownie węglowe odpowiadały za 12% produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Udział ten w minionym roku spadł o rekordowe 26% (116 TWh). Produkcja energii ze wszystkich paliw kopalnych spadła w 2023 roku o 19% (209TWh) i po raz pierwszy...
PIGSW złożyła zawiadomienie do UOKiKu w sprawie PGG

PIGSW złożyła zawiadomienie do UOKiKu w sprawie PGG

Dnia 6 lutego 2024 r. Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla (Izba), w oparciu o art. 86 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.), złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) zawiadomienie...