Dyskusja w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Dyskusja w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Przedstawiciele spółek węglowych, przedstawiciele sprzedawców węgla, naukowcy i eksperci spotkali się 6 marca 2023 roku w Głównym Instytucie Górnictwa, by omówić kwestie związane z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska dotyczącym wymagań jakościowych dla paliw...
Coraz więcej śmieci w Polsce trafia do domowych pieców!

Coraz więcej śmieci w Polsce trafia do domowych pieców!

Spada ilość śmieci, które Polacy oddają do recyklingu. Z ogromnym prawdopodobieństwem trafiają one do domowych pieców! Firmy zajmujące się zbiórką odpadów w Polsce zauważyły niepokojący trend spadku ilości odpadów zbieranych selektywnie, zwłaszcza tych, które nadają...
Węgiel brunatny dopuszczony do obrotu – ustawa weszła w życie

Węgiel brunatny dopuszczony do obrotu – ustawa weszła w życie

13 października weszła w życie ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Na jej podstawie węgiel brunatny może być dopuszczony do sprzedaży na rzecz wszystkich...
Węgiel brunatny ponownie dopuszczony do sprzedaży?

Węgiel brunatny ponownie dopuszczony do sprzedaży?

Węgiel brunatny wraca do łask – czyli znoszenie kolejnych ograniczeń opałowych Obecny kryzys na rynku energetycznym spotęgował liczbę aktów prawnych, które w jakiś sposób ingerują w ten sektor gospodarki. Jednym z pomysłów na rozwiązanie problemów opałowych miało być...
Częściowe zawieszenie wymogów jakościowych dla paliw stałych

Częściowe zawieszenie wymogów jakościowych dla paliw stałych

28 czerwca 2022 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska wprowadzające odstąpienie od stosowania norm jakości dla paliw stałych. Ustawa regulująca system monitorowania i kontrolowania jakości paliw przewiduje taką możliwość w przypadku...