Przedstawiciele spółek węglowych, przedstawiciele sprzedawców węgla, naukowcy i eksperci spotkali się 6 marca 2023 roku w Głównym Instytucie Górnictwa, by omówić kwestie związane z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska dotyczącym wymagań jakościowych dla paliw stałych. Przepisy zostały zawieszone do końca kwietnia i zaczną obowiązywać od maja.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Głównego Instytutu Górnictwa oraz Polskiej Grupy Górniczej S.A. wzięli udział przedstawiciele Tauronu Wydobycie, Węglokoksu Kraj, Węglokoksu, PGE Paliwa, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla.

Zebranych przywitał dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa Stanisław Prusek, który przygotował prezentację związaną z rozporządzeniem. Kwestie związane z wejściem w życie nowych przepisów omówił wiceprezes PGG S.A. ds. sprzedaży Adam Gorszanów. Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla Łukasz Horbacz skoncentrował się natomiast na kwestiach kosztów dla gospodarstw domowych związanymi z zakupem węgla na przestrzeni ostatnich miesięcy.

PIGSW