Globalne zużycie węgla wzrosło w 2022 roku do rekordowego poziomu w historii i pozostanie na takim poziomie także w tym i prawdopodobnie przyszłym roku.

Spadki zużycia węgla w USA i Europie są mniejsze niż wzrosty zużycia w Azji w zakresie produkcji energii z węgla, jak i zastosowań przemysłowych.

Zużycie węgla w 2022 roku wzrosło rok do roku o 3,3% do 8,3 miliarda ton, osiągając rekord wszechczasów. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) przewiduje się, że niewielkie spadki wytwarzania energii z węgla w 2023 i 2024 roku będą rekompensowane wzrostem przemysłowego wykorzystania węgla na świecie, głównie w Chinach, Indiach i krajach Azji Południowo-Wschodniej, które razem odpowiadają za 3/4 całkowitego światowego zużycia węgla w 2023 roku.

W Unii Europejskiej w 2022 roku znaczący wzrost wytwarzania energii z węgla został niemal zrównoważony przez niższe zużycie w przemyśle. Przewiduje się, że bieżącym roku zużycie węgla w Europie spadnie gwałtownie z powodu rozwoju energii odnawialnej oraz wzrostu wytwarzania energii z energetyki jądrowej i wodnej po niedawnych spadkach. W Stanach Zjednoczonych mniejsze zużycie węgla jest również spotęgowane przez znacznie spadki cen gazu ziemnego.

Po trzech burzliwych latach, które charakteryzowały się szokiem spowodowanym pandemią COVID-19 w 2020 roku, silnym odbiciem gospodarczym po pandemii w 2021 roku i kryzysem energetycznym spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku, rynek węgla powrócił do bardziej przewidywalnych i stabilnych wzorców w 2023 roku.

Szacuje się, że globalne zapotrzebowanie na węgiel wzrosło o około 1,5% w pierwszej połowie 2023 roku, osiągając poziom około 4,7 miliarda ton, z czego 1% to wzrost wytwarzania energii, a 2% to wzrost wykorzystania przemysłowego poza sektorem energetycznym.

Zapotrzebowanie na węgiel spadło szybciej niż oczekiwano w pierwszej połowie tego roku w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej – odpowiednio o 24% i 16%.

Jednak wzrost popytu na węgiel w Chinach i Indiach był większy niż spadki w innych częściach świata, co w skali globalnej przełożyło się na wzrost zużycia węgla w pierwszej połowie 2023 roku.

Przesunięcie zapotrzebowania na węgiel w kierunku Azji trwa od  2021 roku. Chiny i Indie odpowiadają już za 2/3 światowego zużycia węgla, a w 2023 roku ich łączny udział w światowej konsumpcji węgla wyniesie już niemal 70%.

Szacuje się, że trend ten zostanie zachowany także w 2024 roku, który może być kolejnym rokiem rekordowego zużycia węgla na świecie.

Źródło: International Energy Agency