Indeksy Cen Węgla

Indeks cen węgla CIF ARA

Indeks cen węgla CIF ARA futures wyznacza średni dzienny poziom cen węgla energetycznego w klasie 6.000 kcal/kg (ok. 25MJ/kg), miał 0-50mm, zwartość siarki <1%, zawartość popiołu 11-15%, zawartość wilgoci 11-15%, zawartość części lotnych 22-37%, kupowanego w kontraktach futures na warunkach Cost, Insurance and Freight (import; koszt, ubezpieczenie i fracht) w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, wolumen 50.000-150.000 ton, ofertowanego w dostawach na kolejne okresy.

Indeks cen węgla FOB RB

Indeks cen węgla FOB RB futures wyznacza średni dzienny poziom cen węgla energetycznego w klasie 6.000 kcal/kg (ok. 25MJ/kg), miał 0-50mm, zwartość siarki <1%, zawartość popiołu 11-15%, zawartość wilgoci 11-15%, zawartość części lotnych 22-37%, kupowanego w kontraktach futures na warunkach Free on Board (eksport; franco statek) w porcie Richards Bay (Republika Południowej Afryki), wolumen 50.000-150.000 ton, ofertowanego w dostawach na kolejne okresy.

Indeks cen węgla FOB NEWC

Indeks cen węgla FOB NEWC futures wyznacza średni dzienny poziom cen węgla energetycznego w klasie 6.000 kcal/kg (ok. 25MJ/kg), miał 0-50mm, zwartość siarki <1%, zawartość popiołu 11-15%, zawartość wilgoci 11-15%, zawartość części lotnych 22-37%, kupowanego w kontraktach futures na warunkach Free on Board (eksport; franco statek) w porcie Newcastle (Australia), wolumen 50.000-150.000 ton, ofertowanego w dostawach na kolejne okresy.

Indeks PSCMI 1

Indeks PSCMI 1 (w PLN/tonę i w PLN/GJ): odzwierciedla poziom cen (loco kopalnia2) miałów energetycznych klasy 20-23/1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu (parametry w stanie roboczym): wartość opałowa: 20≤Qir<24 MJ/kg, zawartość siarki całkowitej poniżej 1% (Str < 1%). Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym.

Indeks PSCMI 2

Indeks PSCMI 2 (w PLN/tonę i w PLN/GJ): odzwierciedla poziom cen (loco kopalnia2) miałów energetycznych klasy 23-26/08 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców krajowych. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu (parametry w stanie roboczym): wartość opałowa: 23≤Q<27 MJ/kg, zawartość siarki całkowitej poniżej 0,8% (Str < 0,8%). Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym.