Kopalnia Silesia zawiadomiła UOKiK o podejrzeniu stosowania, przez Polską Grupę Górniczą praktyk ograniczających konkurencję.
Zgodnie z zapowiedziami Pana Marcina Sutkowskiego – Prezesa Grupy Kapitałowej Bumech, należące do Bumechu Przedsiębiorstwo górnicze Silesia złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez spółkę Polska Grupa Górnicza praktyk ograniczających konkurencję.
PG Silesia domagać będzie się zastosowania wobec PGG sankcji przewidzianych prawem, w tym przede wszystkim:
– wydania decyzji o uznaniu praktyki polegającej na nadużywaniu przez PGG pozycji dominującej na rynku wydobywania i sprzedaży węgla kamiennego przejawiającej się w szczególności w narzucaniu nieuczciwych, rażąco niskich cen, tj. naruszającej art. 9 u.o.k.k. i nakazania zaniechania jej stosowania,
– wydania decyzji o uznaniu praktyk PGG polegających na sprzedaży swoich produktów poniżej kosztu ich wytworzenia za czyn nieuczciwej konkurencji i nakazania zaniechania ich stosowania.
Obszerny komentarz Pana Marcina Sutkowskiego wobec działań PGG wraz z zapowiedzią złożenia zawiadomienia do UOKiK publikowaliśmy na naszym profilu 3 tygodnie temu, cały tekst znajdą Państwo tutaj – https://pigsw.pl/pan-marcin-sutkowski-prezes-grupy-kapitalowej-bumech-komentuje-dzialania-polskiej-grupy-gorniczej/ 
Zawiadomienie PG Silesii do UOKiK jest pierwszym, ale z całą pewnością nie ostatnim w kontekście działań Polskiej Grupy Górniczej o jakich pisaliśmy w ostatnim czasie wielokrotnie.