Krajowi producenci pomp ciepła zrezygnowali z członkostwa w Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

W manifeście, który możemy znaleźć na stronie internetowej Izby Gospodarczej Urządzeń OZE (IGU OZE) rodzimy producenci pomp ciepła oświadczyli, że podjęli „jednomyślnie decyzję o rezygnacji z członkostwa w Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Decyzja ta jest wynikiem działań Stowarzyszenia, które w naszej ocenie działa na niekorzyść zarówno polskich producentów, jak i beneficjentów programu „Czyste Powietrze”.

W dalszej części manifestu czytamy – „Jako polscy producenci pomp ciepła czuliśmy się marginalizowani i pomijani w działaniach Stowarzyszenia PORT PC. Nasze propozycje i postulaty dotyczące rozwoju branży grzewczej związanej z pompami ciepła w Polsce były ignorowane, a stowarzyszenie nie podjęło niezbędnych działań na rzecz ochrony polskiego rynku przed dominacją nie zawsze uczciwych, zagranicznych firm”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią manifestu, który znajdą Państwo na stronie – https://iguoze.pl/manifest-polskich-producentow-pomp-ciepla/