Polska uzyskała derogację od limitu emisyjnego na rynku mocy dla bloków węglowych do końca 2028 r., wynegocjowaną w ramach reformy rynku energii UE.

17 października podczas Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) w Luksemburgu, przyjęto porozumienie ogólne w zakresie reformy rynku energii elektrycznej (electricity market design – EMD).

Skutkiem tego porozumienia dla Polski jest tzw. derogacja, czyli odstąpienie od ograniczeń dotyczących emisji dwutlenku węgla przez bloki węglowe na rynku mocy do końca 2028 roku.

Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, podkreśliła, że derogacja umożliwi dalsze wykorzystanie mocy węglowych w polskim miksie energetycznym. Rozwiązanie to ma odpowiadać na ryzyko niedoborów mocy w najbliższych latach, nie szkodząc jednocześnie realizacji celów klimatycznych.

Rynek mocy jest kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski, a derogacja pozwoli dostosować go do wyzwań, takich jak kryzys energetyczny czy zakłócenia na rynku wynikające m.in. z sytuacji na Ukrainie. Ministerstwo podkreśla, że utrzymanie stabilnego sektora energetycznego jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie krajowym i regionalnym.

Nowe porozumienie ma uwzględniać specyfikę inwestycji w energię jądrową, eliminując dyskryminację energetyki jądrowej wobec innych technologii zeroemisyjnych. Wspólnie z państwami popierającymi energię jądrową, Polska zabezpieczyła brak dyskryminacji, co jest istotne dla planowanych inwestycji w elektrownie jądrowe.

Źródło: wnp.pl