Działaczom klimatycznym zrzeszonym w organizacji Coal Action Network nie udało się przekonać walijskiego Sądu Apelacynego, że rząd Walii ma uprawnienia do powstrzymania rozbudowy ostatniej kopalni węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii.

Tym samym Sąd Apelacyjny potwierdził wcześniejsze stanowisko Wysokiego Trybunału, który orzekł, że walijski rząd nie może unieważnić licencji na rozbudowę kopalni, która została wydana w 1996 r., a więc wcześniej niż uprawnienia w zakresie działalności wydobywczej, które rząd walijski uzyskał w kwietniu 2018 r.

Kopalnia Aberpergwm w Neath Port Talbot działa od 1996 r. Jest jedynym producentem wysokiej jakości antracytu w Europie Zachodniej i zaopatruje pobliską fabrykę Tata Steel w Port Talbot.

Rozbudowa kopalni ma na celu wydobycie około 40 milionów ton antracytu w kolejnych latach.

Operator kopalni, Energybuild Mining Ltd, posiada pozwolenie na rozbudowę i eksploatację kopalni do grudnia 2039 roku.