W 2023 roku elektrownie węglowe odpowiadały za 12% produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Udział ten w minionym roku spadł o rekordowe 26% (116 TWh).
Produkcja energii ze wszystkich paliw kopalnych spadła w 2023 roku o 19% (209TWh) i po raz pierwszy stanowiła mniej niż 1/3 udziału w całym miksie energetycznym wspólnoty.
Spadek zapotrzebowania na węgiel i gaz to nie tylko efekt transformacji energetycznej, ale także skutek znaczącego spadku zapotrzebowania na energię, które w 2023 r. spadło o 3,4% (94 TWh) w porównaniu do 2022 r. i o 6,4% (186 TWh) w porównaniu do 2021 roku. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2023 roku osiągnęło najniższy poziom od 2001 roku i odpowiadało za 45% spadku produkcji energii z paliw kopalnych w 2023 roku w UE.
Spadek ten związany jest z kryzysem energetycznym, który rozpoczął się po inwazji Rosji na Ukrainę. Jest jednak mało prawdopodobne, że w kolejnych latach będzie kontynuowany, należy spodziewać się raczej stopniowego wzrostu zapotrzebowania na energię już począwszy od bieżącego roku.
Kolejnymi przyczynami spadku produkcji energii z paliw kopalnych był znaczący (15%) wzrost produkcji energii wodnej oraz 1,5% procentowy wzrost wytwarzania energii jądrowej.
Polska nadal pozostaje krajem, w którym najwięcej energii elektrycznej pochodzi z węgla. W 2023 roku było to wciąż 61,05 (103,02 TWh). Również u nas nastąpił znaczący spadek produkcji energii z węgla, który rok do roku wyniósł 17,41% (21,71 TWh).
Łączna produkcja energii elektrycznej ze wszystkich paliw kopalnych stanowiła w Polsce 72,85%, natomiast produkcja energii ze źródeł odnawialnych 27,15%.
Największy udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce miała energetyka wiatrowa, która odpowiadała za 13,67% produkcji energii w 2023 roku. Energetyka słoneczna dostarczyła nam 7,25% energii, energia z biomasy 4,82%, a energia wodna 1,41%.
Źródło danych: EMBER European Electricity Review 2024