Węgiel brunatny wraca do łask – czyli znoszenie kolejnych ograniczeń opałowych

Obecny kryzys na rynku energetycznym spotęgował liczbę aktów prawnych, które w jakiś sposób ingerują w ten sektor gospodarki. Jednym z pomysłów na rozwiązanie problemów opałowych miało być zniesienie norm jakości dla paliw stałych. Jednak w ostatnich dniach rządzący zdecydowali się pójść jeszcze o krok dalej.

29 września 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców
w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. U założeń tego aktu prawnego leżało wyposażenie Rady Ministrów w narzędzia prawne, które umożliwiłyby udzielenie przedsiębiorcom pokrzywdzonym kryzysem energetycznym pomocy w prostszy i mniej sformalizowany sposób. Niespodziewanie na etapie II czytania do projektu dodano przepisy zmieniające ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Zgodnie natomiast z przyjętą przez Sejm poprawką do 30 kwietnia 2023 r. nie będzie obowiązywał zakaz wprowadzania do obrotu węgla brunatnego. W związku z tym, w powyższym okresie zawieszona będzie również karalność tych czynów.

Co oznacza powrót węgla brunatnego?

Wprowadzone wcześniej odstępstwo od norm jakościowych pozwoliło na wprowadzanie do obrotu paliw o niższej jakości. Jednak w dalszym ciągu węgiel brunatny pozostawał objęty ograniczeniem w sprzedaży na rzecz tzw. odbiorców detalicznych, czyli:

  • gospodarstw domowych,
  • podmiotów eksploatujących instalacje o mocy poniżej 1MW.

Konsekwencją poprawki Sejmu będzie dopuszczenie węgla brunatnego do sprzedaży na rzecz wszystkich odbiorców. Jednocześnie w poprawce dodano również przepisy legalizujące wykorzystanie tego paliwa stałego do celów opałowych. Jest to informacja niezwykle istotna dla sprzedawców węgla i gospodarstw domowych.

Należy jednak zaznaczyć, że w toku prac legislacyjnych nie dodano przepisów, które dopuszczałyby wprowadzanie do obrotu mieszanin paliw, które zawierałyby mniej niż 85% węgla kamiennego. Zatem przedsiębiorca tworzący mieszankę węgla brunatnego z kamiennym, w której nie zostanie zachowana proporcja 85% węgla kamiennego, nie będzie mógł jej sprzedać na rzecz odbiorców detalicznych.

Projekt ustawy obecnie trafił do Senatu, który zajmie się nim podczas najbliższego posiedzenia w dniach 5 i 6 października 2022 r.