Kontrolerzy w całej Polsce sprawdzają, czy osoby, które skorzystały z dodatku węglowego miały do tego prawo. Oszustom grozi więzienie!

Od pół roku do ośmiu lat więzienia grozi osobom, które poświadczając nieprawdę wyłudziły dodatek węglowy – informuje „Rzeczpospolita”. Kontrole już się rozpoczęły i w niektórych regionach Polski prowadzone są na dużą skalę. Tylko w Gdyni przeprowadzono ponad 600 kontroli, podczas których weryfikowano dane z deklaracji złożonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, a także to, czy pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

„Wykryto kilka nieprawidłowo wypełnionych deklaracji o źródłach ciepła, w tym nieodpowiednie wzory wniosku. W dwóch przypadkach poinformowano policję o próbie wyłudzenia pieniędzy” – informuje Rzeczpospolita.

Tego typu kontrole będą odbywać się w całym kraju, a za ich przeprowadzanie odpowiedzialne są samorządy. Kontrole odbywają się na podstawie art. 2 ust. 15b ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Kontrole dotyczą nie tylko dodatku węglowego, ale także  dodatków na pellet drzewny, drewno, olej opałowy i gaz.

W przypadku stwierdzenia oszustwa samorząd ma obowiązek zawiadomić organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa jakim jest poświadczenie nieprawdy i wyłudzenie, za co w polskim prawie grozi kara pozbawienia wolności na okres od pół roku do 8 lat.