W ubiegłym tygodniu zapowiedzieliśmy publikację wyników badania „Wydatki na zakup węgla w gospodarstwach domowych w sezonie 2022/2023”, które na zlecenie naszej Izby przeprowadziła firma badawcza Minds & Roses.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania poniżej

W skali całego kraju w obecnym sezonie grzewczym (2022/2023), średnie wydatki na zakup węgla wzrosły średnio o 49% i wyniosły ponad 4 400 zł. To wzrost aż o 49% w porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego!

Największy odsetek – bo aż 32% gospodarstw domowych, na zakup węgla wydało więcej niż 5000zł.

  • 11% gospodarstw wydało pomiędzy 4000 zł a 4999 zł.
  • 26% gospodarstw wydało od 3000 zł do 3999 zł.
  • 15% gospodarstw wydało od 2000 zł do 2999 zł.
  • 11% gospodarstw wydało poniżej 2000 zł na zakup węgla.
  • 5% gospodarstw odmówiło udzielenia odpowiedzi lub odpowiedziało „nie wiem”.

Wraz ze wzrostem wydatków na węgiel wzrósł także udział tych wydatków w budżetach domowych i w obecnym sezonie grzewczym wyniósł on 11,1% (wobec 8,3% w poprzednim sezonie grzewczym).

Co ciekawe, pomimo wzrostów wydatków na węgiel, wzrosła jednocześnie ogólna liczba gospodarstw wykorzystujących węgiel do ogrzewania. W obecnym sezonie grzewczym jest to 32% wszystkich gospodarstw w Polsce, wobec 27% w poprzednim sezonie.

Aż 57% gospodarstw domowych w Polsce uważa, że zakup węgla w obecnym sezonie grzewczym stanowi dla nich duże (40%) lub bardzo duże (17%) obciążenie finansowe. To wzrost o 12% w porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego. 33% gospodarstw domowych uważa, że obciążenie to jest w obecnym sezonie grzewczym umiarkowane, a tylko 10% gospodarstw wskazało, że obciążenie to jest niewielkie.

Aż 45% gospodarstw domowych wydaje na zakup węgla co najmniej 10% swoich dochodów, a więc znajduje się w grupie gospodarstw ubogich energetycznie. W porównaniu do poprzedniego sezonu to wzrost aż o 69%!  12% gospodarstw domowych (ponad 500 tys. rodzin) znajduje się w grupie gospodarstw skrajnie ubogich energetycznie, które na zakup węgla wydają co najmniej 20% wszystkich swoich dochodów.

W ocenie poziomu zapasów węgla aż 36% gospodarstw zadeklarowało, że nie posiada żadnych zapasów, z czego 28% wskazało, że kupuje węgiel na bieżąco, a 8% gospodarstw nie kupuje węgla wcale z powodu braku środków finansowych na jego zakup.

45% gospodarstw domowych zadeklarowało, że zapasy węgla, które posiada wystarczą tylko do wiosny, a 19% gospodarstw oceniło, że zapasy węgla wystarczą dłużej niż do wiosny.

Najczęściej wykorzystywanym sortymentem węgla w obecnym sezonie jest sortyment gruby (64%), następnie sortyment średni (33%), a sortymenty najdrobniejsze (miał/ekomiał) stanowią zaledwie 3% węgla wykorzystywanego w ogrzewnictwie indywidualnym.

Znacząco, bo aż o 60% wzrosła liczba gospodarstw domowych, które odczuwają dyskomfort cieplny. W obecnym sezonie jest to 24% z wszystkich gospodarstw (wobec 15% w poprzednim sezonie grzewczym). Wiąże się to bezpośrednio z oszczędzaniem opału i zmianą nawyków, co zadeklarowało aż 70% gospodarstw domowych. To przede wszystkim ograniczanie zużycia węgla kosztem niższej temperatury w domu oraz zastępowanie węgla drewnem.

Wyniki badania agencji Minds&Roses wykonanego na zlecenie naszej Izby pokazują, że pomimo wielu rozwiązań pomocowych takich jak dodatki węglowe i preferencyjna sprzedaż węgla, wzrost wydatków na węgiel w obecnym sezonie grzewczym jest ogromny, a jego skutkiem jest ogromny (60%) wzrost liczby osób odczuwających dyskomfort cieplny i jeszcze większy (69%) wzrost ubóstwa energetycznego w Polsce.

Badanie przeprowadzono metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) w dniach 17 – 27 stycznia 2023 roku, na losowej próbie reprezentatywnej (N=1000) w grupie decydentów w zakresie zakupu węgla do ogrzewania domu / mieszkania na terenie całej Polski.

PIGSW

RAPORT do POBRANIA