Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce (ZZG) wyraża negatywną opinię odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

ZZG napisało w tej sprawie list do Minister Klimatu i Środowiska, w którym uzasadniło swoje obawy, które są zbieżne zarówno ze stanowiskiem naszej Izby (o czym pisaliśmy szczegółowo tutaj – https://bit.ly/jak-pogrzebac-wegiel ), jak również ze stanowiskiem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH), o czym pisaliśmy w naszym poprzednim wpisie.

W ocenie ZZG „zawarte w projekcie rozporządzenia wymagania jakościowe paliw dopuszczonych do obrotu po czerwcu 2029 r. wyeliminują w praktyce węgiel krajowych producentów oraz węgle z dotychczasowych kierunków importu”.

ZZG podkreśla także, że „Wyeliminowanie węgla z polskich kopalń z użytku domowego i zastąpienie go węglem sprowadzanym z odległych państw stawia pod znakiem zapytania środowiskowe korzyści takiej operacji. Spowoduje także szkody społeczne dla mieszkańców kraju. Wprowadzenie w życie projektowanych rozwiązań ograniczy bowiem w naszej ocenie dostępność opału dla gospodarstw domowych i wpłynie na wzrost jego ceny. Istnieje ryzyko, że duża część odbiorców indywidualnych pozostanie bez możliwości ogrzewania swych domów paliwem spełniającym wymagania jakościowe i będzie zmuszona do spalania węgla oraz innych paliw niespełniających norm. W konsekwencji, wpływ niskich emisji na jakość powietrza w stosunku do stanu obecnego może ulec pogorszeniu. Jest też duże prawdopodobieństwo, że wprowadzenie ww. norm pogłębi ubóstwo energetyczne”.

Z szczegółowym stanowiskiem ZZG oraz treścią listu do Minister Klimatu i Środowiska można zapoznać się tutaj – https://zzg.org.pl/…/815-zzg-w-polsce-i-opzz-w-sprawie…