Dołącz do Nas

Zostań członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla

Izba stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami, promując tym samym ich działalność i z troską reprezentując ich interesy wobec władz samorządowych i państwowych. Przynależność do Izby to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim wymierna korzyść dla rozwoju firmy we wszystkich aspektach działalności.

 

8 powodów dla których warto przystąpić do PIGSW

 1. Ochrona praw i interesów członków Izby;
 2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania;
 3. Działania promocyjne dla firm członkowskich ;
 4. Działalność informacyjne w zakresie ustaw związanych z branżą węglową itp.;
 5. Badania rynku i analizy rynkowe;
 6. Współpraca z producentami (cykliczne spotkania z najważniejszymi producentami na rynku);
 7. Kontakt ze środowiskiem, umożliwiający odnalezienie potencjalnych partnerów biznesowych oraz wymianę informacji: Walne Zgromadzenia Członków PIGSW, imprezy o wymiarze integracyjnym;
 8. Szkolenia branżowe dla właścicieli oraz pracowników firm członkowskich;

Kto może zostać członkiem PIGSW?

Członkiem Polskiej Izby może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie RP.

Osoba fizyczna może zostać członkiem Izby jeżeli:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie została pozbawiona praw publicznych lub prawomocnie skazana za przestępstwo gospodarcze;
 • prowadzi indywidualną działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej,
 • złoży deklarację członkowską;

Osoba prawna może zostać członkiem Izby, jeżeli:

 • złoży deklarację członkowską;
 • nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe lub nie jest w stanie likwidacji.

Kto jest już członkiem PIGSW?

Sprawdź jakie firmy należą już do Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla i dołącz do grona wiarygodnych dystrybutorów węgla w Polsce.

Jak przystąpić do PIGSW?

Aby zostać członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla należy po zapoznaniu się założeniami działalności i statutem wysłać na adres Izby załączony i wypełniony wzór DEKLARACJI oraz  przypadku osób prawnych załączoną uchwałą upoważnionego organu podmiotu.
Zgodnie ze statutem § 28 pkt 3. po  zgłoszeniu Zarząd Izby rozpatruje kandydaturę i zwykłą większością głosów przyjmuje podmiot do grona członków Izby.