Przetwarzanie danych osobowych przez PIGSW

Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych przez PIGSW:

Z dniem 25 maja 2018 roku, zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych). Informujemy, że dane osobowe, jakie są przetwarzane
przez nas w związku z realizacją zadań statutowych PIGSW (tj. przede wszystkim dane osób wskazanych do kontaktu) to dane, które przetwarzamy we własnym imieniu i na własną rzecz, a zatem działamy jako administrator tych danych osobowych.
Z tych powodów w naszej ocenie nie ma podstaw do zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od powyższego pragniemy podkreślić, że dane osobowe przetwarzane
są przez nas tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zadań statutowych PIGSW, zgodnie z prawem ich przetwarzania odbywa się w oparciu o wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych podstawy prawne, a ich ilość oraz rodzaj są adekwatne do celów,
dla których są przetwarzane.

Klauzula informacyjna PIGSW dla osób korzystających ze strony https://pigsw.pl/ i jej funkcji newslettera

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-955 Katowice (dalej Administrator), NIP: 634-281-48-03, REGON: 243157271, KRS 0000445236

2. Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) Wykonania działań statutowych PIGSW, w tym monitorowania płatności
b) Monitorowania jakości obsługi
c) Archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych
d) Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
e) Tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności na potrzeby wewnętrzne
f) Dotyczące składek członkowskich
g) Rozsyłania informacji mailowych w tym newsletter

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) Prawo do wniesienia sprzeciwu
b) Prawo dostępu do danych osobowych
c) Prawo do sprostowania danych
d) Prawo do usunięcia danych
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
f) Prawo do przeniesienia danych

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa opisanego powyżej – mogą Państwo z nami skontaktować się na wybrany z poniższych sposobów:
• pisemnie na adres: Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla, ul. Lompy 14, 40-955 Katowice
• mailowo na adres

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek otrzymywania informacji o działalności PIGSW. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam ich realizację.