Każdego roku na zlecenie naszej Izby firma badawcza Minds & Roses przeprowadza badanie dot. wydatków na zakup węgla w gospodarstwach domowych w bieżącym sezonie grzewczym.

W tym roku także chcemy podzielić się z Państwem wynikami badania „Zakup węgla w gospodarstwach domowych w sezonie 2023/2024”, które zostało przeprowadzone w dniach 18 stycznia – 2 lutego 2024.

Z tegorocznego badania wynika, że 28% Polaków nadal używa węgla do ogrzewania swojego domu / mieszkania. W porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego (32%) nastąpił spadek o 4%.

Wciąż sortyment gruby węgla kamiennego pozostaje najczęściej używanym rodzajem węgla w Polsce (61%) i tutaj także nastąpił nieznaczny spadek (3%) w porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego. O 3 % wzrosło z kolei używanie sortymentu średniego (z 33% do 36%).

68% ankietowanych zadeklarowało, że posiadane zapasy węgla wystarczą co najmniej do końca obecnego sezonu grzewczego (wzrost o 4% w porównaniu do poprzedniego sezonu).

W porównaniu do sezonu grzewczego 2022/23 prawie podwoiła się grupa decydentów (z 19% do 34%), którzy szacują, że zgromadzone zapasy węgla pozostaną jeszcze na kolejny sezon grzewczy.

Najważniejsze czynniki, które wpływają na decyzję o zakupie węgla to jakość (twierdzi tak aż 80% ankietowanych) oraz cena (73% ankietowanych). Na szybkość dostawy wskazało 57% decydentów, a na markę dostawcy węgla 63% decydentów.

Wzrosła (z 9% do 12%) liczba osób, które planują w ciągu najbliższego roku wymianę obecnego źródła ogrzewania.

W grupie tej wyraźnie widoczny jest spadek zainteresowania pompami ciepła (z 36% do 20%), rośnie natomiast zainteresowanie kotłami gazowymi (z 31% do 37%) oraz kotłami na biomasę (z 10% do 15%).

Wyniki badania wykonanego na zlecenie naszej Izby pokazują, że liczba osób ogrzewających swoje domy i mieszkania paliwami węglowymi, pomimo powolnego spadku wciąż pozostaje bardzo duża i wciąż stanowi niemal 1/3 mieszkańców naszego kraju.

Przewaga grubych sortymentów węgla wskazuje na to, że wciąż dominują tradycyjne kotły i piece węglowe nad kotłami automatycznymi na drobniejsze sortymenty węgla.

W porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego poprawiła się sytuacja ankietowanych osób w zakresie zgromadzonych zapasów węgla. Znaczący – bo aż 15% wzrost osób, które deklarują, że część zgromadzonych zapasów pozostanie także na kolejny sezon grzewczy wynika z całą pewnością z rekordowo ciepłej zimy (zwłaszcza lutego) i mniejszego od planowanego zużycia paliwa.

Cieszy fakt, że głównym czynnikiem wypływającym za zakup węgla jest jego jakość, co pokazuje rosnącą świadomość Polaków w tym aspekcie, bowiem lepszy jakościowo węgiel to w dłuższej perspektywie także oszczędność, nawet jeśli w chwili zakupu trzeba wydać odrobinę więcej pieniędzy.

Znamienny jest wyraźny spadek zainteresowania pompami ciepła, o którym od dłuższego czasu jest głośno w przestrzeni medialnej. Wyniki naszego badania potwierdzają to, co obserwuje się już od połowy 2023 roku. Rynek nowych urządzeń grzewczych jest powoli odzyskiwany przez kotły gazowe i biomasowe, z czego szczególną uwagę warto zwrócić na te drugie.

W naszej ocenie kotły na pellet drzewny i zgazowanie drewna będą bardzo mocno zyskiwać w nadchodzących latach za sprawą dalszego spadku zainteresowania pompami ciepła związanego z nieuchronnymi podwyżkami cen energii elektrycznej, a także za sprawą zbliżających się wielkimi krokami ograniczeń jakie Unia Europejska wprowadzi dla kotłów gazowych.

Badanie przeprowadzono metodą CATI – wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych, na reprezentatywnej grupie 1000 osób – decydentów w zakresie zakupu węgla do ogrzewania domu / mieszkania.

Zapraszamy do zapoznania się ze SZCZEGÓŁOWYM RAPORTEM Z BADANIA